Artykuł pochodzi ze strony www.info-samochody.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-samochody.pl/artykul,id_m-89,t-ubezpieczenie_autocasco.html
Autor: Marcin Chrapka / Data: 2007-08-15

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco zwane w skrócie AC jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym. Zabezpiecza ona nasze finanse przed skutkami lub uszkodzenia pojazdu. Także w przypadku kradzieży pojazdu zakład ubezpieczeń zwróci nam kwotę równą lub niewiele niższą niż wartość pojazdu.

Istotną różnicą między ubezpieczeniem Autocasco i ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) jest fakt, że nasz samochód jest zabezpieczony także przed skutkami naszych działań (np. gdy spowodujemy wypadek) oraz przed działaniem okoliczności takich jak pożar czy zalanie pojazdu. Oczywiście zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania, gdy udowodni nam, że do zdarzenia doprowadziliśmy celowo lub byliśmy pod wpływem alkoholu. Także ucieczka z miejsca zdarzenia pozbawia nas prawa do odszkodowania.

Zwykle ubezpieczenie AC wypłacane jest dopiero wtedy, gdy szkoda przekroczy określoną w umowie ubezpieczenia wartość. Zakład ubezpieczeń nie wypłaci nam także odszkodowania za straty powstałe w wyniku eksploatacji pojazdu (np. koszt wymiany uszkodzonych części).

Posiadając ubezpieczenie AC musimy także pamiętać, że nie otrzymamy odszkodowania jeżeli pojazd zostanie skradziony w wyniku tego, że zostawimy w środku kluczyki lub nie uruchomimy zadeklarowanych w umowie zabezpieczeń.

Koszt składki ubezpieczenia AC jest niestety wyższy niż koszt ubezpieczenia obowiązkowego OC. Zależy on przede wszystkim od wartości pojazdu, lecz także od tego jakie zabezpieczenia zamontowaliśmy w naszym pojeździe. Możemy liczyć na mniejszą składkę jeżeli zadeklarujemy pokrycie określonej części szkód (np. 20%). Na zniżki możemy liczyć także za każdy bezszkodowy rok użytkowania pojazdu.

Zwyżki natomiast są stosowane przy ryzykownych zastosowaniach samochodu. Przykładowo wyższą składkę zapłacą właściciele wypożyczalni, samochodów rajdowych czy też samochodów przeznaczonych do przewozu osób.

Zawarcie umowy ubezpieczenia Autocasco jest zwykle obowiązkowe, gdy pojazd został zakupiony na raty. Gwarantuje to bankowi zwrot kosztów w przypadku utraty samochodu przez jego właściciela.