Artykuł pochodzi ze strony www.info-samochody.pl. Oryginał znajdziesz pod adresem:
http://www.info-samochody.pl/artykul,id_m-100630,t-znaki_zakazu.html
Autor: TC / Data: 2010-10-31

Znaki zakazu

Znaki zakazu określają ograniczenia w ruchu drogowym lub zabraniają wykonywania określonych manewrów. Do znaków zakazu należy jeden z najważniejszych znaków wpływających na bezpieczeństwo na drogach - znak B-20 STOP.

Znaki zakazu mają okrągły kształt (z wyjątkiem znaków B-20 - stop, B-39 - strefa ograniczonego postoju i B-43 - strefa ograniczonej prędkości) z czerwoną obwódką na białym lub niebieskim tle.

Pod znakiem może być umieszczona tabliczka informująca o tym na jakim odcinku jezdni obowiązuje zakaz, lub w jakiej odległości znaku od miejsca obowiązuje dany zakaz.

W przypadku gdy znak zakazu jest umieszczony pod znakiem E-17a - miejscowość - to obowiązuje on na terenie całej miejscowości i odwołany jest znakiem E-18a - koniec miejscowości. Taka sama sytuacja występuje w przypadku umieszczenia znaku zakazu pod znakiem D-42 - obszar zabudowany. Zakaz zostaje odwołany znakiem D-43 - koniec obszaru zabudowanego.

Prawo jest łaskawe dla osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej. Jeśli taka osoba kieruje samochodem to zachowując szczególną ostrożność może nie stosować się do wybranych znaków zakazu:

  • B-1 - zakaz ruchu w obu kierunkach,
  • B-3 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych,
  • B-3a - zakaz wjazdu autobusów,
  • B-4 - zakaz wjazdu motocykli,
  • B-10 - zakaz wjazdu motorowerów,
  • B-35 - zakaz postoju,
  • B-37 - zakaz postoju w dni nieparzyste,
  • B-38 - zakaz postoju w dni parzyste,
  • B-39 - strefa ograniczonego postoju.

Dotyczy to również kierowców, którzy przewożą osobę niepełnosprawną.

Wykaz znaków zakazu:

Znak B-1 - Zakaz ruchu w obu kierunkach
Znak B-2 - Zakaz wjazdu
Znak B-3 - Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Znak B-3a - zakaz wjazdu autobusów
Znak B-4 - zakaz wjazdu motocykli
Znak B-5 - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Znak B-5a - zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o określonej masie
Znak B-6 - zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Znak B-7 - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
Znak B-7a - zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o określonej masie
Znak B-8 - zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Znak B-9 - zakaz wjazdu rowerów
Znak B-10 - zakaz wjazdu motorowerów
Znak B-11 - zakaz wjazdu wózków rowerowych
Znak B-12 - zakaz wjazdu wózków ręcznych
Znak B-13 - zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak B-13a - zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi
Znak B-14 - zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę
Znak B-15 - zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m
Znak B-16 - zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m
Znak B-17 - zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m
Znak B-18 - zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t
Znak B-19 - zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t
Znak B-20 - stop
Znak B-21 - zakaz skręcania w lewo
Znak B-22 - zakaz skręcania w prawo
Znak B-23 - zakaz zawracania
Znak B-24 - koniec zakazu zawracania
Znak B-25 - zakaz wyprzedzania
Znak B-26 - zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Znak B-27 - koniec zakazu wyprzedzania
Znak B-28 - koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Znak B-29 - zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Znak B-30 - koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
Znak B-31 - pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Znak B-32 - stój - kontrola celna
Znak B-32a - stój - kontrola graniczna
Znak B-32b - stój - rogatka uszkodzona
Znak B-32c - stój - sygnalizacja uszkodzona
Znak B-32d - stój - wjazd na prom
Znak B-32e - stój - kontrola drogowa
Znak B-32f - stój - pobór opłat
Znak B-33 - ograniczenie prędkości
Znak B-34 - koniec ograniczenia prędkości
Znak B-35 - zakaz postoju
Znak B-36 - zakaz zatrzymywania się
Znak B-37 - zakaz postoju w dni nieparzyste
Znak B-38 - zakaz postoju w dni parzyste
Znak B-39 - strefa ograniczonego postoju
Znak B-40 - koniec strefy ograniczonego postoju
Znak B-41 - zakaz ruchu pieszych
Znak B-42 - koniec zakazów
Znak B-43 - strefa ograniczonej prędkości
Znak B-44 - koniec strefy ograniczonej prędkości